Port w Nowych Gutach

dodano: 04.06.1993

Po długich zmaganiach z różnymi instytucjami ruszyliśmy z budową Przystani Bezpieczeństwa. Obok przystani bezpieczeństwa powstają piękne parkingi oraz obiekt hotelowy MARINA ŚNIARDWY.

Myślimy, że dość tego przeszkadzania i wszyscy decydenci będą nas wspierać w dalszej realizacji tego przedsięwzięcia.

W miejscowości ma powstać niedługo port staraniem stowarzyszenia Turystyczne Śniardwy – Nowe Guty. Poniżej publikujemy przedruk artykułu ze strony zagle.com.pl

Nowa marina: na jeziorze Śniardwy powstanie „przystań bezpieczeństwa”

Po 5 latach Stowarzyszenie Turystyczne Śniardwy – Nowe Guty uzyskało od Burmistrza Pisza DECYZJĘ o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie „Przystani bezpieczeństwa” – schroniska dla małych jednostek turystycznych (ok. 40 szt.) miejsca postoju jednostek ratowniczych Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie (2-3 jednostki) oraz budowy slipu, pirsu i pomostów na wschodniej stronie jez. Śniardwy w Nowych Gutach. Powierzchnia basenu ok. 9 600 m2, długość pomostu ok. 300 mb.

Stowarzyszenie Turystyczne Śniardwy – Nowe Guty chce zrealizować to, o co środowisko żeglarskie stara się od lat – wybudowania na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich przystani przyjaznych żeglarzowi „portów bezpieczeństwa”. Szczególnie dotyczy to jeziora Śniardwy – jednego z najbardziej niebezpiecznych jezior mazurskich. Duża ilość kamieni i mielizn w razie nagłego załamania się warunków pogodowych – np. „biały szkwał” – powoduje zagrożenie życia lub zdrowia przebywających na akwenie żeglarzy i innych wodniaków.

33f630cba869fc1b77dafb21719770ee14

Przy wiejących przeważnie wiatrach zachodnich, okolice wsi Nowe Guty, stwarzają poważne zagrożenie na wodzie z uwagi na płycizny i kamienie, brak jakiejkolwiek bezpiecznej przystani po stronie wschodniej jeziora Śniardwy powoduje brak możliwości schronienia się osobom przebywających na łodziach w tym rejonie. Rocznie dochodzi do wielu wypadków zagrażających życiu.

Istotę bezpieczeństwa dostrzega Senat RP, który w Piszu, zorganizował konferencję „Wodne szlaki turystyczne Warmii i Mazur – szanse i zagrożenia”. Ta konferencja potwierdza zasadność działalności naszego Stowarzyszenia, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa żeglugi na jeziorze Śniardwy. Nasz pomysł i inicjatywę popierają władze Starostwa Powiatowego w Piszu, Gmin Pisz i Orzysz a przede wszystkim żeglarze i mieszkańcy wsi Nowe Guty, którzy w dniu 17 października 2007 roku złożyli podpisy – popierające naszą inwestycję.

Dla Stowarzyszenia interes społeczny to przede wszystkim:

  • zapewnienie bezpieczeństwa dla żeglarzy i osób uprawiających różne formy turystyki wodnej;
  • poszerzenie dotychczasowej oferty usług turystycznych, zwiększenie atrakcyjności turystycznej wsi Nowe Guty;
  • wykorzystanie istniejącego potencjału zasobów turystycznych;
  • stworzenie nowych miejsc pracy dla lokalnej społeczności.

Stowarzyszenie ma na uwadze również inne aspekty społeczne:

  • brak pewności bezpieczeństwa u osób uprawniających turystykę oraz sporty wodne;
  • brak możliwości swobodnej pomocy w przypadku sytuacji zagrażających życiu przez Mazurską Służbę Ratowniczą;
  • zanikanie rozwoju turystyki w miejscowości o wysokich walorach przyrodniczych i krajoznawczych;
  • pogorszenie warunków życia ludzi utrzymujących się w tej chwili z usług turystycznych;
    duże bezrobocie we wsi Nowe Guty.

Myślimy o wędkarzach, chcemy uczestniczyć w programie „MAZURSKIE MORZE i RYBY”, punkcie odbioru nieczystości z jachtów i paliwie dla motorówek – ale to przyszłość. Dziś kompletujemy dokumenty do rozprawy wodno-prawnej, projektu portu i… szukamy chętnych do wsparcia finansowego.

Bogdan Markiewicz

Lokalizacja

Kontakt

Agroturystyka u Królów
Nowe Guty 13,
12-250 Orzysz

tel. Elżbieta +48 87 423-86-10
tel. Stanisław +48 693-384-027
© 2015 Elżbieta i Stanisław Król | Wykonanie: PD Film