Zamek w Nowych Gutach

W przysz?o?ci w naszym gospodarstwie zostanie udost?pniony nowy obiekt do dyspozycji Go?ci. B?dzie to ten widoczny na zdj?ciu zamek. Na razie mo?na go jedynie ogl?da? z zewn?trz. W ?rodku jeszcze jest du?o pracy.

11694883_989672767720000_3092417301910391180_n

© 2015 Elżbieta i Stanisław Król | Wykonanie: PD Film